Aktualności

KS Wicher

Polska szkoła podstwowa w Dursztynie istnieje od stycznia 1946 roku. Kontraktową dyrektorką i nauczycielką została pani Mieczysława Faryniak z pomocą nauczycielską panią Marią Tylecką. Pierwszym z wykształcenia pedagogiem był Michał Gabryś. Od roku 1949 w posiadaniu młodzieży wsi było boisko szkolne. Jesienią 1957 roku Komisja Powiatowa zatwierdziła plan budowy nowej szkoły, której budowę ukończono w roku 1959. Stary obiekt został natomiast przeznaczony na cele kulturalne wsi.

* Junioży KS Wicher *
* W przerwie ... *

19 lutego 2001 roku odbyła się sesja Rady Gminy w sprawie reorganizacji sieci szkolnej w gminie Nowy Targ. Tym samym byt szkoły w Dursztynie stanął pod znakiem zapytania. Cała społeczność solidarnie podjęła starania o jej utrzymanie. Główną przesłanką działań mieszkańców protestujących przeciw likwidacji szkoły było głębokie przekonanie, że jest ona jedynym ośrodkiem kulturotwórczym na terenie wsi. Dursztynian w ich działaniach wspierali nauczyciele i dyrekcja szkoły organizując koncert charytatywny, w którym wzięły udział znane gwiazdy takie jak Mieczysław Szcześniak czy Natalia Niemen z zespołem New Life M.
Więcej zdjęć